Tietosuojailmoitus / Väsymystila sovellus (Fatigue)

Laatimispäivä 18.4.2022

Rekisterinpitäjä:
Mika Nieminen
Ihaistentie 3
33400 Tampere


fatigue (piste) support@fatigue.fi

Tämä tietosuojailmoitus koskee Väsymystila (Fatigue) -sovellusta ja sen käyttäjien henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjä (Sovelluskehittäjä) ei kerää Väsymystila- sovelluksen kautta mitään henkilökohtaisia tietoja käyttäjistä.
Käyttäjän on kuitenkin huomioitava itse Apple sovelluskaupan sovelluksen vikatilanteissa keräämä anonymisoitu tieto Applen sovellusympäristössä: https://www.apple.com/legal/privacy/fi/

Käyttäjien tukipalveluun antamat tiedot ovat oikeutettu etu, joka mahdollistaa tukipalveluiden käytön (alla merkityt tiedot), joista muodostuu henkilörekisteri soveulluksen tukipalveluita käytettäessä (Tämä www-sivusto).

Käyttäjistä tukipalvelun yhteydessä kerätyt henkilötiedot ovat:
- Sähköpostiosoite
- Nimi
- (Valinnainen tieto): Puhelinnumero
- Aikavyöhyketieto
- Tämän tukipalvelun käyttöön vaadittava henkilökohtainen salasana (Salattu)

Emme luovuta tukipalvelussa käytettyjä henkilötietoja tukipalvelun ulkopuolelle.